Classical Jazz '05

Eva Langes kunst av Dominic Cutajar,
direktør for The National Museum og Fine Arts, Valletta, Malta

Eva Langes tema er det europeiske menneskets kulturelle fremmedgjøring. Gjennom denne fremmedgjøringen er det prisgitt sine mest basale menneskelige ressurser, og derved oppstår en følelse av angst eller smerte. Således er praktisk talt alle figurene i Eva Langes malerier ikke bare isolert fra andre mennesker og verden omkring, de er også lukket inne i sin egen verden.  Det handler om en avsondrethet fra den større verden, samtidig som hvert enkelt individ opplever en isolasjon fra sitt allmenne jeg.

Edvard Munch - den norske foregangsmannen for nordisk ekspresjonisme - dramatiserer individets isolasjon, avsondringen fra dets omgivelser, ofte uttrykt gjennom et skrik av angst. I Eva Langes kunst leter man forgjeves etter en lignende hørbar reaksjon, fordi offeret har trukket seg selv; dermed er dets taushet total. Dette må bety at menneskets ensomhet nå er smeltet sammen med elementer av desperasjon. Det er selvsagt ikke noe oppmuntrende røntgenbillede av vår tid, men et autentisk bilde, noe som implementerer at botemiddelet er en ny kultur - en solidaritetskultur.

På denne måten retter Eva Langes budskap seg direkte mot våre hjerter - som en taus appell. Den oppriktighet hun omfatter sitt tema med, og dets relevans for vår tid og vår samtidskultur, borger for at hennes kunst alltid vil finne et følsomt publikum, et publikum  som ser og forstår med hjertet.

 

Ticket info - call 800-555-1212